(Vid pensionat vistelse kommer vi överens om en tid som passar.) 

 

Betalning

 

Från 20200201 har vi 1 månads uppsägningstid på våra dagis platser. 


Betalning sker i sambamd med bokning.

 

Dagiset äger rätt av använda sin retentionsrätt. 

Inlämningsdagen räknas som 1 dygn.

 

Alla priser är inklusive moms. 

F skattsedel finns.

 

 

Information hundpensionat

Hundar skall vara kopplade när dom kommer och lämnar pensionatet, medtag gärna något som hunden trivs att ligga på, Skålar för mat, eventuellt något godis.

Vårt mål är att hundarna skall känna sig trygga och harmoniska samt att det skall vara kul att komma till dagiset/pensionatet och uppleva vår fantastiska natur sköna miljö.

 

 

 

Regler och avtal

 

SKK´s inackorderingsavtal gäller vid inackordering av hund. http://www.skk.se

 

Hunden skall vara frisk och inte visa tecken på aggressivitet mot människor. Hunden skall vara veterinärvårdsförsäkrad och vaccinerad mot valpsjuka, parvo samt kennelhosta, Vaccinationsintyg och försäkringsbevis medtages när hunden lämnas. Hund med speciella krav t.ex. medicinering, skall instruktioner lämnas skriftligen vid avlämnandet. Sådana krav ingår inte i dagspriset.Om hunden blir sjuk under sin vistelse hos oss tillfrågas djurägaren eller annan angiven kontaktperson alltid angående vilka åtgärder som bör vidtagas. Vid akuta sjukdomsfall förbehåller vi oss dock, för hundens bästa, rätten att utan djurägarens eller annan angiven kontaktpersons medgivande anlita veterinär och det är då veterinären som beslutar om nödvändiga åtgärder. Vid anlitande av veterinär under hundens vistelse hos oss så står djurägaren för alla kostnader i samband med detta. Eventuell självrisk betalas av hundägaren.